ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและท่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562

ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภรด 2 ตั้งแต่ ม.ค.-28ก.พ.ของทุกปีและชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภป 1 ตั้งแต่ ม.ค.-31มี.ค ของทุกปี.และชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน ม.ค.ถึงเม.ย. ของทุกปี

ได้ ณ ที่ทำการ อบต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-36202979 กองคลัง 036202980 สำนักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ยินดีรับใช้ผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกท่าน

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง